top of page

Sólové projekty

 

Kytarové legendy – nejznámější a nejoblíbenější kytarové skladby všech dob

 

S kytarou kolem světa – výběr skladeb z nejrůznějších koutů světa

 

Španělská kytara – populární španělské melodie

 

Česká kytara – loutnová a kytarová díla známých českých skladatelů

 

Délka jednotlivých programů je cca 60-70 minut bez pauzy

 

 

Koncerty pro kytaru a orchestr

 

Joaguín Rodrigo: Fantasia para un gentilhombre

 

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto in D

 

 

 

 

The Solo Projects

 

Guitar legends – the famous and most popular guitar compositions

 

Around the world with guitar – compositions transcending times and continents

 

The Spanish guitar – popular Spanish melodies

 

The Czech guitar – Czech lute and guitar works since the Renaissance to the 21st century

 

Every recital lasts 60 – 70 minutes

 

 

 

Concerts for guitar and orchestra

 

Joaguín Rodrigo: Fantasia para un gentilhombre

 

Mario Castelnuovo-Tedesco: Concerto in D

 

bottom of page